VARMESTUEN ODENSE

VARMESTUEN ODENSE | CREO ARKITEKTER
”Fysiske rammer kan ikke i sig selv løse sociale problemer. Men gode processer og gennemtænkt design kan understøtte det afhjælpende, helbredende og terapeutiske arbejde”.
Realdania har i en ny rapport ”Sociale mursten” set nærmere på seks danske byggerier målrettet udsatte og marginaliserede borgere. Formålet har været at se nærmere på samspillet mellem de fysiske rammer og det socialfaglige arbejde.

Et af byggerierne er vores projekt med Varmestuen i Odense, som er Kirkens Korshærs værested for hjemløse, misbrugere og psykisk syge. Dette projekt er ekstra interessant, da det er nybyggeri, som er tilpasset specifikt varmestuens formål. Succesen kan også ses, da brugerantallet er steget med 50 % siden bygningerne på Østergade blev taget i brug.

Læs mere om rapporten og vores projekt (side 46-53) her >> https://realdania.dk/p…/faglige-publikationer/socialemursten

tilbage til aktuelt