Valdemarstorvet Vordingborg

HOVEDGREB – ARKITEKTONISK VISION
Valdemarstorvets fysiske kontekst udgøres i dag af en mangfoldig og noget broget sammenstilling af belagte flader og bygningsvolumener.
Oplevelsen af et kontrastfuldt mødested ser vi som en kvalitet, som vi ønsker at bevare og understrege.
Byens Torv minder ikke om noget andet torv i byen, men får sin helt egen karakter.

Forslagets hovedidé
Vi ønsker med Byens Torv og Byens Hus at skabe det nye Valdemarstorvet. Som et integreret element i byrummet ligger Byens Hus. Byens Torv er et “add-on” byrum og ikke blot et forsøg på at skabe et nyt torv, som trækker aktiviteter og energi ud af gågaden. Byens Hus er en katalysator for udviklingen af byrummet og vil med de naturligt tilhørende aktiviteter være med til at befolke torvet. Byens Torv vil visuelt strække sig helt ind i hjertet af Vordingborgs nye borgercenter.

Stedet vil aktivt invitere indenfor; Byens Torv skal motivere til spændende oplevelser – både inde og ude, til færdsel på kryds og tværs og til leg og ophold.
Udover forbindelsen til gågaden binder Valdemarstorvet med smøger og passager den eksisterende gadestruktur sammen som et finmasket net med sit centrum lige foran Byens Hus.
Det nye forretningsareal placeres i overgangszonen mellem det nye torv og den eksisterende parkering på Lilletorv. Bygningen danner én af siderne om det nye torv og får samtidig en meget attraktiv shopping-facade ud mod den aktive nye pladsdannelse.

Samtidig med at der opføres 8.600 nye kvadratmeter, hvilket er meget på denne grund, tager vi i forslaget mest muligt hensyn til de eksisterende kvaliteter.
Vi forholder os til byens skala og har minimeret effekten af en seksetages administrationsbygning ved at placere den centralt i komplekset, så der aftrappes mod omgivelserne og naboerne til byggefeltet. Eftersom vi ikke ved hvad fremtiden bringer for det nuværende rådhus, forholder vi os til den kontekst, der er på stedet nu. Det gælder både på denne side af gaden og den hvor borgercenteret skal opføres, samt resten af Vordingborg.

Denne komposition – af passagerne, af pladsen, af de enkelte bygninger i de tre faser der udgør det samlede projekt – vil efter vores overbevisning tilføre stedet noget markant, visuelt stærkt genkendeligt og være en markør for at her er Valdemarstorvet med Byens Torv og Byens Hus.
Der er bevidst arbejdet med fortættede byrumsoplevelser, hvor borgere der bevæger sig gennem området oplever at byrummet snævrer sig ind i en stramt defineret passage for herefter at åbne sig op i den nye plads, Byens Torv.

Borgercenteret og butiksarealet indrammer Byens Torv. Således strammes hjørnet ved Voldgade og Valdemarsgade op og bliver ordentligt defineret mod gaden i form af den nye krumme facade, rammen for kontorområderne i borgercenteret. Og således vil byens borgere, der bevæger sig til fods eller i bil langs Valdemarsgade opleve de ansattes liv og færden i det nye Byens Hus. De ansatte er alle på arbejde for borgernes skyld og det vil vi gerne gøre en dyd ud af at vise aktivt frem til hele byen. Dette uden at den enkelte ansatte skal føle sig udstillet, der er ikke tale om et glasakvarie, men om en teglfacade med en række veldefinerede vinduesåbninger.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Vordingborg Kommune
Omfang: Nyt borgercenter | Konkurrenceprojekt
Areal: 8.600 m²
Gennemført: 2015
Samarbejde: ISC Rådgivende Ingeniører og Thing & Brandt Landskab