TORNBJERG GYMNASIUM | ODENSE

fornyelse og forbedring på brugernes præmisser

Tornbjerg Gymnasium blev i 2010 udbygget betragteligt, primært med flere undervisningslokaler og forbedrede idrætsfaciliteter. I takt med et stigende antal elever, har der også været en forøgelse af antallet af lærere samt administrationsmedarbejdere. Dermed har Tornbjerg Gymnasium haft et stigende behov for en udvidelse af administrationen og personalefaciliteter.

Projektet i 2013 omfatter derfor både ombygning og udvidelse af de før nævnte områder. Der er tilføjet to nye tilbygninger og så er der yderligere renoveret syv karnapper på tagene.

 

Inddragelse af personale og elever

Projektet blev indledt med en brugerproces hvor rektor, administrationsleder, teknisk personale, lærerrepræsentanter og elevrepræsentant samt arkitekt og ingeniør var deltagende.

Forud for det første møde i byggeudvalget havde skolen formuleret deres ønsker til en ombygning og udvidelse. Ud fra dette havde vi udarbejdet et nærhedsskema med relation til rumfunktion.

På det første møde i byggeudvalget fremlagde rådgiverne et forslag til ombygning og udvidelse som besvarelse, og kun med få justeringer er dette forslag nu realiseret.

 

Direkte adgang til naturen

Kontorets reception har fået ny placering tæt på skolens torv. Sekretærerne arbejder nu i to-rumskontorer fremfor i et åbent landskab. Der er etableret et stort fælles mødelokale samt 3 arbejds- og mødebokse, der er tiltænkt for benyttelse af lærer, øvrigt personale og elever.

Overordnet er tilbygningens udtryk tro mod det eksisterende byggeri både i materialer og proportioner. Den største af tilbygningerne danner med sin placering og sin udformning et fint opholdsareal i det fri, som omkranses af træer og hæk samt eksisterende og ny bygningsmasse.

Der er direkte udgang til dette område fra personalerum, mødelokale og det øvrige gangforløb. Ydermere, er personalerummet gjort væsentlig større, og er nu også suppleret med en tidssvarende lukket garderobe.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Tornbjerg Gymnasium
Omfang: Udvidelse og ombygning af administrationsarealet og personalefaciliteter.
Areal: Ombygning 800 m2 - nybyggeri 262 m2
Gennemført: 2013
Budget: 7,5 mio. kr. / rådgiverhonorar – 0,45 mio. kr.