TOMMERUP SKOLE | REJSEGILDE

Tirsdag d. 22. oktober 2019 var CREO Arkitekter til rejsegilde på Tommerup Skolen for det nye indskolings- og sfo-hus, hvor både skolelederen, Kirsten Møller, samt borgmesteren, Søren Steen Andersen, holdt en tale.
Projektet består af en totalrenovering, som bl.a. omfatter nye vinduer og tag, etablering af ny hovedtrappe, renovering af undervisningslokaler og meget mere. Totalrenoveringen vil sikre helt nye og forbedrede rammer for skolens elever.
Projektet ventes færdigt start 2020.

tilbage til aktuelt