SUKKERRÆKKERNE ODENSE

CREO ARKITEKTER A/S har udarbejdet en helhedsplan for hele det tidligere industriområde kaldet Sukkerkogeriet i udkanten af Odense centrum.

I den forbindelse har fokus været på en respektfuld konvertering fra industri til boliger, hvor mest muligt af det industrielle historiske præg bevares.

Projektet er den første af flere kommende etaper.

CREO ARKITEKTER udvikler sideløbende andre typer boliger på yderligere tre af de kommende byggefelter.

Denne etape bliver udviklet på et tidligere åbent areal, men byggefeltet grænser op til en bevaringsværdig bebyggelse, som de nye bygninger skal forholde sig til.

Den første etape – en rækkehusbebyggelse i form af moderne byhuse – relaterer sig i dimensioner og materialevalg til skalaen på de omgivende byggefelter.

Rytmen og tætheden svarer til den typiske byhusbebyggelse i Vesterbrokvarteret nord for Sukkerkogeriet.

Området er meget centralt placeret med rigtigt gode trafikale forbindelser – specielt når den kommende letbane får stoppested ved Sukkerkogeriet.

3.800 m² – 3 typer i varierende størrelser.

Arkitekturen er holdt i enkelt formsprog i klassisk gult murværk – karakteristisk for hele området.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: SEB Ejendomme + SEB Pension
Omfang: Familieboliger / Rækkehuse
Areal: 3.800 m²
Gennemført: 2016 - 2017
Budget: 50 mio. kr.
Samarbejde: Henry Jensen A/S (Bygherrerådgiver ), Dansk Boligbyg as (Totalentreprenør) og OBH Gruppen