SOFIESKOLEN – fremtidens botilbud for børn og unge med autisme

SOFIESKOLEN – fremtidens botilbud for børn og unge med autisme. Vunden konkurrence.
Konkurrencen er udskrevet som et samarbejde mellem Sofieskolen, Sofiefonden, A.P. Møller Fonden og RealDania.

HOVEDGREB
Forslaget tager udgangspunkt i den nuværende bygning med to længer, som danner en tydelig ankomstsituation og samtidig skærmer botilbuddet fra vejen og naboerne.
De to længer åbner sig op mod sydvest og de grønne omgivelser og skaber rammerne for fantastiske udeområder i direkte forbindelse med Hareskoven.
Disse kvaliteter har vi selvfølgelig ønsket at bevare og forstærke.

RUMLIGT KONCEPT
Beboerne, der skal bo i det nye boltilbud, skal først og fremmest føle sig hjemme.
Hjemmefølelsen er et vidt begreb, men tryghed, nærhed og veltilpassede rum er centrale temaer, hvor hjemme også hænger sammen med noget det er ens eget, noget man kun deler med sine nære.

Denne målsætning for forslaget opnår vi ved at bryde bygningen ned i nogle mindre og let overskuelige enheder, der forholder sig til menneskets øjenhøjde og kroppens skala. Denne skalering har til formål at fjerne institutionspræget og øge hjemmefølelsen.

De mindre enheder læner sig tæt op ad konkurrenceprogrammets ønsker til zoneinddelinger og grupperinger og skaber en gradvis overgang fra fællesarealerne til stuerne og til den helt ’tilbagetrukne’ bolig.

Hjemme handler også om hvor man bor, og i dette tilfælde er det så heldigt en sydvestvendt skråning ved kanten af Hareskoven, som udgør et fantastisk potentiale for botilbuddet.
Stedets karakter skal være en aktiv del af botilbuddet, og som en rød tråd fra fællesarealerne, stuerne og værelserne ønsker vi at trække naturen, i form af lys og grønne omgivelser, med helt ind i botilbuddet.

Som fokuspunkter i bebyggelsen – fra hovedindgangen, til fællesfunktioner og stuerne – arbejder vi med større åbninger til de grønne omgivelser samt store ovenlys-kassetter, der giver et smukt lysindfald i centrale dele af bygningen.
Variationer i lysmængde og lofthøjde signalerer særlige rumlige funktioner og fokuspunkter i bebyggelsen.

Bygningen udnytter det det kraftige terrænfald på grunden i form af de to niveauer.
I overgangen mellem de to etager foreslår vi en stor gårdhave, der trækker lys og grønne kvaliteter ind i bygningens centrale dele.
Gårdhaven er en del botilbuddets nære udearealer og giver samtidig et smukt omdrejningspunkt for bygningens hverdag.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Sofiefonden
Omfang: Botilbud for børn og unge med autisme | vundet konkurrenceprojekt – efterfølgende projektering
Areal: 1.500 m²
Gennemført: 2015 - 2018
Samarbejde: JAJA architects og ISC Rådg. Ingeniører