SOFIEBO – SOFIESKOLEN | BOTILBUD

– fremtidens botilbud for børn og unge med autisme

Omdrejningspunktet for byggeriet er, at beboerne først og fremmest skal føle sig hjemme. Hjemmefølelsen er et vidt begreb, men tryghed, nærhed og veltilpassede rum er centrale temaer, hvor hjemme også hænger sammen med noget, der er ens eget. Noget man kun deler med sine nære.

Denne målsætning for forslaget opnår vi ved at bryde bygningen ned i nogle mindre og let overskuelige enheder, der forholder sig til menneskets øjenhøjde og kroppens skala. Denne skalering har til formål at fjerne institutions-præget og øge hjemmefølelsen.

 

Grønne og lyse omgivelser

De mindre enheder opfylder ønsket om zoneinddelinger. De skaber samtidig gradvis en overgang fra fællesarealerne til stuerne og til den helt ’tilbagetrukne’ bolig.

Som fokuspunkter i bebyggelsen – fra hovedindgangen, til fællesfunktioner og stuerne – arbejder vi med større åbninger til de grønne omgivelser samt store ovenlys-kassetter, der giver et smukt lysindfald i centrale dele af bygningen.

 

Gårdhaven

I overgangen mellem de to etager foreslår vi en stor gårdhave, der trækker lys og grønne kvaliteter ind i bygningens centrale dele.

Gårdhaven er en del botilbuddets nære udearealer og giver samtidig et naturligt omdrejningspunkt for bygningens hverdag.

 

Hareskoven

Hjemme handler også om, hvor man bor. I dette tilfælde er det så heldigt at en sydvestvendt skråning ved kanten af Hareskoven udgør et fantastisk potentiale for botilbuddet.

I forslaget er det et ønske at bevare bygnings sammenspil med de fantastiske udeområder, der er i direkte forbindelse med Hareskoven.

Vi tager udgangspunkt i den nuværende bygning med to længer. De to længer åbner sig op mod sydvest og de grønne omgivelser. Dette skaber rammerne for fantastiske udeområder i direkte forbindelse med Hareskoven.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Sofiefonden
Omfang: Botilbud for børn og unge med autisme | vundet konkurrenceprojekt – efterfølgende projektering
Areal: 1.500 m²
Gennemført: 2015 - 2019
Samarbejde: Anker Hansen & Co. A/S, JAJA og ISC Rådg. Ingeniører