SENIORCAMPUS

SENIOR CAMPUS er helt fra projektets start baseret på et konceptprogram.

Et program, der tager udgangspunkt i en minutiøst gennemkalkuleret case med ca. 300 individuelle boliger samt en række sociale funktioner, der tilsammen vil danne rammen om fremtidens gode og aktive seniorliv.

Fordi projektet er baseret på et konceptprogram, der i princippet er uafhængigt af konteksten, er det også tænkt så fleksibelt som muligt.

Den konkrete placering på grunden ved Kongevejen i Allerød er valgt som en realistisk case, men projektet kan indtænkes på alle mulige byggegrunde med en anden kontekst, topografi og typologi.

Programmet uden en kontekst har præget hele processen og udfordret projektteamet til fra starten at tænke i optimerede enheder frem for konkrete helheder.

Altså er det de enkelte delelementer og disses optimale placering i forhold til hinanden og verdenshjørnerne, der har været udslagsgivende for det konkrete projekts indpasning på grunden i Allerød.

Herved kan det anskueliggøres hvordan projektet hele tiden veksler mellem meget urbane rumligheder og nogle meget mere naturnære relationer.

Tilsammen danner disse relationer og alle overgangene mellem dem det samlede SENIOR CAMPUS, med de stemninger og bo kvaliteter, der vil gøre det til et rart sted at bo.

Et stort projekt med en overskuelig skala, der sætter mennesket i centrum – dette gælder både for beboerne, de ansatte og det omgivende samfund, der på en uhøjtidelig og naturlig måde inviteres med indenfor i SENIOR CAMPUS.

Se film >> https://goo.gl/VCtdF6

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Seniorcampus
Omfang: Nybyggeri | 291 lejligheder + 6 hotellejligheder fordelt i fem bygningsafsnit fra 2 til 7 etager + 3 aktivitetsområder koblet på receptionen, med alle de sociale funktioner: Foodcourt - Business&Leisure - Fitness&Wellness
Areal: 45.960m²
Gennemført: 2017-2020
Samarbejde: C-C-G + Niras + Thing & Brandt Landskab | Visualisering: NOR3D