Odins Have Odense | Seniorbofællesskab

Ide & Koncept
Vores vision er at skabe attraktive og inspirerende steder at bo og leve.
Vores planer med selve seminariebygningen tager udgangspunkt i en udtalt grad af fleksibilitet, fra den store skala helt ned til de små detaljer.

Vi ønsker at skabe en grøn ø i byen med plads, lys og mulighed for at skabe relationer.
Vi ønsker at skabe et senior bofællesskab hvor målgruppen vil være mellem 50 – 70 år. Og hvor der med
en høj grad af medbestemmelse vil være mulighed for at skabe rammerne til at nyde livet, naturen og
samværet med andre mennesker.

I takt med at antallet af danskere over 60 år stiger kraftigt, er der stort potentiale i at tilbyde seniorer attraktive rammer om hverdagslivet. Seniorbofællesskaber er kendetegnet ved at beboerne har højere livskvalitet, stærkere sociale relationer samt færre tegn på social eksklusion end andre boformer. De er i vid udstrækning bedre til at klare sig selv og der er færre kommunale udgifter til beboere i bofællesskaber, bl.a. fordi de hjælper hinanden med en række dagligdags gøremål.

Seniorbofællesskabet kommer til at indeholde 44-58 boliger, der med udgangspunkt i et stærkt fællesskab skal skabe rammerne for bedre livskvalitet og en indholdsrig hverdag for ejendommens beboere.
Projektet udvikles ud fra Realdanias model, hvor beboerne har en høj grad af medbestemmelse. Den
såkaldte Bottom-up model hvor beboerne ligeledes selv beslutter, hvem der flytter ind. Projektet vil blive udviklet i samarbejde med en på forhånd sammensat beboergruppe af frivillige potentielle beboere, således at der tages udgangspunkt i gruppens ønsker og behov vedr. boliger og fællesarealer.
Dette nye smukke boligområde, kunne blive opkaldt efter Odin, da Odins tårnet oprindeligt var placeret meget tæt ved området. Når man ser på udviklingsplanen er Odins Have det helt perfekte navn. Man vil dog give beboergruppen mulighed for at være med til at bestemme navnet.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Miljø Bo A/S | NP Holding A/S
Omfang: Seniorbofællesskab
Areal: 5160 m²
Gennemført: 2018