ODINS HAVE | SENIORBOFÆLLESSKAB

– en mulighed for fornyet livskvalitet og fællesskab

Da antallet af danskere over 60 år stiger kraftigt, er der stort potentiale i at tilbyde seniorer attraktive rammer om deres hverdag. Målgruppen vil være mellem 50-70 år, hvor der med en høj grad af medbestemmelse vil være mulighed for at skabe rammerne til at nyde livet, naturen og samværet med andre mennesker.

Vores vision er at skabe attraktive og inspirerende steder at bo og leve for seniorer. Vi ønsker derfor at skabe en grøn ø i byen med plads, lys og mulighed for at skabe relationer.

 

Fordelene ved et seniorbofællesskab

Seniorbofællesskaber er kendetegnet ved, at beboerne har højere livskvalitet, stærkere sociale relationer samt færre tegn på social eksklusion end andre boformer.

De er i vid udstrækning bedre til at klare sig selv, og der er færre kommunale udgifter til beboere i bofællesskaber. Det skyldes bl.a., at de hjælper hinanden med en række dagligdags gøremål.

 

Visionen for bryggeriet

Vores planer med selve seminariebygningen tager udgangspunkt i en udtalt grad af fleksibilitet. Fra den store skala helt ned til de små detaljer.

Seniorbofællesskabet kommer til at indeholde 44-58 boliger. Med udgangspunkt i et stærkt fællesskab skal det skabe rammerne for bedre livskvalitet og en indholdsrig hverdag for ejendommens beboere.

Projektet udvikles ud fra Realdanias model, hvor beboerne har en høj grad af medbestemmelse. Projektet vil blive udviklet i samarbejde med en, på forhånd, sammensat beboergruppe af frivillige potentielle beboere, således at der tages udgangspunkt i gruppens ønsker og behov vedr. boliger og fællesarealer

 

Odins Have Odense

Dette nye smukke boligområde kunne blive opkaldt efter Odin, da Odins tårnet oprindeligt var placeret meget tæt ved området. I forhold til udviklingsplanen vil Odins Have derfor være det helt perfekte navn. Man vil dog give beboergruppen mulighed for at være med til at bestemme navnet.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Miljø Bo A/S | NP Holding A/S
Omfang: Seniorbofællesskab | IDÉFORSLAG
Areal: 5160 m²
Gennemført: 2018