REGION SJÆLLAND ARKITEKTRÅDGIVNING | NY PRÆKVALIFIKATION

CREO Arkitekter blev prækvalificeret til at afgive tilbud på “Region Sjælland – arkitektrådgivning”.

Udbuddet vedrører Region Sjællands rekvirering af Arkitektrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering og vedligeholdelse af alle Region Sjællands bygninger. Rammeaftalerne forventes desuden anvendt i forbindelse med mindre tilbygninger og nybyggerier. Region Sjællands bygningsmasse består primært af sygehuse (somatiske og psykiatriske), institutioner og administrative bygninger, hvor ydelserne forventes at blive anvendt.

tilbage til aktuelt