PRIVATE MEDICAL CENTER | MOSCOW

finalist i international konkurrence

CREO ARKITEKTER og Sweco Engineering som underrådgivere til WE Architecture, var blandt de 3 finalister i en indbudt international konkurrence om et nyt privathospital i Moskva.

Private Medical Centre Moscow skal være et center for europæisk medicin i Rusland, hvor en markant arkitektur i samspil med avanceret medicoteknisk teknologi, behandlingsmetoder samt effektiv logistik skaber de bedste rammer for såvel patienter samt personale.

 

Koncept og arkitektur

Det er så vidt muligt tilstræbt at skabe et bygningsanlæg med et stærkt arkitektonisk udtryk i samspil med de eksisterende omgivelser. I disponering og placering af den nye bygning på grunden er der taget hensyn til at bevare mest muligt af den eksisterende egeskov.

Ved at opdele bygningen i mindre volumener, der forskydes og danner et skakbrætmønster, skabes en fin sammenhæng med den eksisterende villa og skovbevoksning på grunden. Atrier og grønne kiler mellem bygningsvolumenerne sikrer godt dagslys til de forskellige funktioner.

 

Funktioner

Centret tilbyder forebyggelse, undersøgelse og behandling indenfor for diverse specialer. Hertil kommer billeddiagnostik, fysioterapi, OP-afsnit, akutmodtagelse samt sengeafsnit til korte indlæggelser.

Derudover indeholder centret laboratorier, konferencerum, administration, apotek, cafe samt diverse støttefunktioner i forbindelse med service og logistik.

 

Adgangsforhold

Der etableres 3 hovedadgangsveje til bygningen.

 

Konstruktion og materialer

Den semitransparente naturstensbeklædte facade udtrykker en tidløs elegance med respekt for den eksisterende villa på grunden. Den modulære bygningsstruktur sikrer en fleksibilitet i forhold til fremtidige udvidelser.

En menneskelig skala, gode dagslysforhold og udkig, interiører med træbeklædte overflader skaber en ikke-institutionaliseret, hjemlig og tryg atmosfære og et helende miljø.

 

Logistik

Effektive flows for patienter, personale samt diverse støttefunktioner vægtes højt.

Fra den centrale forhal er der via 2 vertikale hovedforbindelser samt en centralt beliggende trappe adgang til hhv. ambulatorier mod nord samt akutmodtagelse, OP-afsnit og sengeafdelinger mod syd.

I stueetagen etableres et ”fast track” mellem akutmodtagelse, billeddiagnostik og kardiologi. Sterilcentral placeres i underetage med direkte elevator til OP-afsnit.

Projektets Nøgletal

Bygherre: LLC KB Strelka
Omfang: Privathospital
Areal: 10.000 m²
Gennemført: 2014 - 2015
Samarbejde: WE Architecture og Sweco