PAARUP SKOLE | ODENSE

– en moderniseret skole som er miljøvenlig og bæredygtig

Dette projekt omhandler en omfattende renovering og modernisering af Paarup Skole med fokus på sociale, miljø og energimæssige bæredygtige tiltag.

Ved en omorgaisering af skolens funktioner er der i forbindelse med skolens hovedstrøg planlagt 3 skoletorve. I forbindelse med skoletorvene er fagklasserum, pædagogisk servicecenter og især naturfagslokalerne udvidet i rumligt sammenspil med uopvarmede atrier.

 

Atriernes rolle

Atrierne er i princippet overdækkede uderum, som kan anvendes som overgangsrum til naturen. I relation til natur/teknik og biologi kan atrierne bruges som eksperimentelle værkstedsrum, der kan supplere og udvide rammerne for læring i de traditionelle faglokaler.

I atrierne kan sollyset via store ovenlysarealer absorberes i tunge murstensgulve som passiv solenergi. Murstensgulvet, der er lagt i sand, kan fjernes i udvalgte områder og der kan i stedet etableres plantebede og vandbassiner til forsøg.

Væggen mellem atrierne og de tilstødende rum er perforerede vægskiver med muligheder for mange og forskelligartede indblik i arbejdet der foregår i atrierne. Atriernes facader er udført i translucent polycarbonat, hvilket giver stor tilgang af dagslys og porte til det fri.

Grænsefladerne mellem ude og inde bliver dermed meget fleksible. Herudover virker atrierne også som et energitilskud, dels ved den passive solenergi og minimeringen af det eksisterende facadeareal til det fri.

 

Miljøvenligt og bæredygtigt

CREO ARKITEKTER er tildelt et Miljø Diplom for projektet af Miljø Forum Fyn for bl.a.

 

Bæredygtighedstiltag:

Projektets Nøgletal

Bygherre: Odense Kommune
Omfang: Renovering, modernisering - udvidelse af læringsareal
Areal: Nybyggeri – 850 m², ombygning – 550 m²
Gennemført: 2009 - 2013 (etape I og II) / 2013 - 2014 (etape III - udvidelse med fællesareal)
Budget: 13,0 mio.kr. / 0,9 mio. kr.