OURE PARK WATERLIFE

Om få år vil området mellem Tanghavevej og Landevejen i Oure være omdannet til det nye Oure Park og Waterlife. Oure Park vil til den tid være en af Danmarks bedste og mest moderne svømmehaller. Oure Park kommer til at bestå af fire forskellige dele: Waterlife, hotel, seniorpark og spisehus.

Waterlife vil være kendetegnet ved en domekonstruktion med en diameter på ca. 100 m med store glasoverdækkede arealer, som dels sørger for passiv solvarme, der kan forsyne store dele af bygningen med dagslys. Som en del af det landskabelige udtryk vil taget blive dækket med sedum, der vil være grønt og blomstrende. Samtidig vil der som en del af områdets stisystem forløbe en sti over domen, hvor der undervejs indrettes et udsigtspunkt på toppen af konstruktionen.

Svømmehallen vil omfatte et 50 m bassin med 10 baner, udspringsbassin, varmtvandsbassin og et børnebassin. Som et helt særligt element vil der være et dybvandsdykkercenter med et bassin formet som en keglestub på 33 meter i dybden. De øverste 6 m af bassinet vil stå som et stort akvarium over gulvet, så alle i hele svømmehallen kan følge aktiviteterne i bassinet. Herudover vil der være en gymnastikhal og i forbindelse hertil en lille cafe og et spaområde med saunaer, relax room, lys, dampbade, sanserum og massage. Hele komplekset vil have en størrelse på 8.500 m².

Hotellet vil have en størrelse på 2.500 m² og vil være i direkte forbindelse med Waterlife. Hotellet vil være i 1-2 etager og bestå af 55 dobbeltværelser på ca. 34 m², hvor hvert værelse får en terrasse eller fransk altan.

Seniorparken vil bestå af 90 boliger af ca. 80 m² i 1-2 plan bebyggelse. Boligernes facader vil bestå af lys puds med trælister. Enkle boliger vil have taghaver integreret, mens resten vil have saddeltag.

Spisehuset vil være en selvstændig bebyggelse på 230 m², hvor der vil være selskabslokaler til 60 personer og en cafe til 20-30 personer. Bygningen bliver placeret tæt ved indkørsel, parkering og hovedindgangen til Waterlife. Bygningen vil have saddeltag, mens facaden vil være beklædt med lys puds, trælister og store glaspartier.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Fonden Waterlife
Omfang: Nybyggeri – Boliger, hotel, svømmehal
Areal: 18.430 m²
Gennemført: 2017 - 2021
Samarbejde: Visualisering: NOR3D