OUH | KØKKENBYGNING RENOVERING | ​NY OPGAVE VUNDET

CCG har med CREO ARKITEKTER og NIRAS som underrådgivere vundet en opgave, der omfatter analyse af det eksisterende hovedkøkken ved OUH.
Opgaven skal danne grundlag for logistisk opdatering samt bygningsmæssige og tekniske renoveringer.

tilbage til aktuelt