ØSTERLUNDEN | ODENSE

CREO ARKITEKTER har i samarbejde med Humlebo Gruppen A/S omsat bestemmelserne i lokalplanen til et bygbart projekt. Som start på hele forløbet handlede vore arbejder med at skære byggefelterne til, så der kunne opnås bedst mulige dagslysforhold, både på terræn og i de enkelte boliger.

Der har været et meget inspirerende samarbejde mellem Odense Kommunes byplanafdeling, Humlebo Gruppen og Dansk Boligbyg som entreprenør med at få alle forskellige interesser forenet. Det er lykkedes til fulde at vride og vende lokalplanens bestemmelser så der er kommet et meget fint resultat ud af anstrengelserne. Endda uden at der er givet køb på byggeretterne.

Alle parter har haft indflydelse på det endelige forslag.

CREO ARKITEKTER fortsætter som projekterende i et samarbejde med Dansk Boligbyg der er antaget som totalentreprenør. Ingeniør er NIRAS A/S.

Bygningerne opføres i varierende former i 2 til 5 etager og omfatter 18.500 brutto etagekvadratmeter, fordelt på 240 boliger. Detailprojekteringen er igangsat.

Bebyggelsen fordeler sig på 4 karreer, med et haverum i hver. I mellem karrerne er der stiforbindelser fra Østerbro ind i området.

Mod nord finder vi den højeste bebyggelse som danner ryg mod Østerbro. Herfra trapper bebyggelsen ned mod syd, hvor karreerne åbner sig mod det grønne område og den lavere bebyggelse. Således optimeres forholdene for lys i bebyggelsen, udsigt fra boligerne og adgang til det grønne. Det skaber samtidig en gradvis overgang fra den højere etagebebyggelse mod nord til de lavere rækkehuse mod syd.

Boligerne er alle orienteret med opholdsrum mod syd eller vest, herfra er der adgang til altan.

Bebyggelsen forskyder sig både horisontalt og vertikalt. Det opløser volumenerne og skaber en variation når man bevæger sig gennem området. Husene er opført i mursten som variere i farverne gul, rød, lys grå og mørk. Det skaber en yderligere variation og et spil mellem husene.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Humlebo Gruppen A/S
Omfang: Nybyggeri - 240 boliger
Areal: 18.500 m²
Gennemført: 2017-2020
Samarbejde: Dansk Boligbyg og Niras | Visualisering: NOR3D