ØSTERLUNDEN | ODENSE

– byggeri med variation i unikt kvarter

Østerlunden, bestående af 240 boliger, er en del af Østrebrokvarteret. Et kvarter der med sit urbane udtryk er unikt i Odense og som er under en spændende udvikling.

Der har været et inspirerende samarbejde mellem Odense Kommunes byplanafdeling, Bygherren Humlebo Gruppen og Dansk Boligbyg som entreprenør om at få alles interesser forenet.

Det er lykkedes til fulde med at vride og vende lokalplanens bestemmelser. Ud af denne proces har vi skabt et rigtig fint resultat. Alle parter har haft indflydelse på det endelige forslag.

 

240 boliger fordelt over 4 karreer

Bebyggelsen fordeler sig på 4 karreer, med et haverum i hver. I mellem karrene er der stiforbindelser der bringer Østerbro ind i området.

Mod nord finder vi den højeste bebyggelse, som danner ryg mod Østerbro. Herfra trapper bebyggelsen ned mod syd og går fra 5 til 2 etager. Således optimeres forholdene for lys i bebyggelsen, samt udsigten fra boligerne til det grønne område.

 

Boliger med variation

Boligerne er alle orienteret med opholdsrum mod syd eller vest, herfra er der adgang til altan.
Bebyggelsen forskyder sig både horisontalt og vertikalt. Det opløser volumenerne og skaber en variation, når man bevæger sig gennem området.

Husene er opført i mursten som variere i farverne gul, rød, lys grå og mørk. Det skaber en yderligere variation og spil mellem husene.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Humlebo Gruppen A/S
Omfang: Nybyggeri - 240 boliger
Areal: 18.500 m²
Gennemført: 2017-2020
Samarbejde: Dansk Boligbyg og Niras | Visualisering: NOR3D