ØSTERLUNDEN – BYGGEFELT 6 – ODENSE | REJSEGILDE

Onsdag den 12. juni 2019 var der rejsegilde ved vores boligprojekt “Østerlunden – byggefelt 6” i Odense.
Østerlunden byggefelt 6 består af 50 boliger og er en del af Østrebrokvarteret. Et kvarter, der med sit urbane udtryk er unikt i Odense, og som er under en spændende udvikling.

Bebyggelsen er udført med stor variation af boligtyper og størrelser, rækkehuse i 2 og 3 etager samt etageboligbyggeri i 4 etager.

Husene er opført i mursten, der er bestående af en røde mursten, med en trykket fuge og samt recesmurværk med en flammende brun mursten. Dette skaber en yderligere variation og spil mellem husene.

tilbage til aktuelt