NYBORG SLOT BYGGELEDELSE | NY PRÆKVALIFIKATION

CREO ARKITEKTER + EKJ Rådg. Ingeniører er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på Nyborg Slot – Byggeledelse.

Opgaven omfatter byggeledelse i forbindelse med gennemførelse af Nybyggeri (Ny Udstillingsfløj, Ringmur, forhøjelse af Vagttårn samt anlægsarbejder omfattende Slotsholmen og Torvet) og indvendige arbejder i Kongefløjen (nye apteringsarbejder og tekniske installationer) på Nyborg Slot.

tilbage til aktuelt