NY SKOLE I SUNDBY | NY PRÆKVALIFIKATION

CREO Arkitekter A/S + CG Jensen A/S + Kjær & Richter A/S + Oluf Jørgensen Rådg. Ing. A/S +  Thing Brandt Landskab blev prækvalificeret til at afgive tilbud på “Guldborgsund Kommune – ny skole i Sundby”. Opgaven omfatter opførelsen af 2-sporet skole fra 0.–9. klasse med tilknyttet CKR-afdeling og en integreret sportshal. I alt ca. 580 børn samt ca. 100 ansatte.
Byggeriet andrager et etageareal på min. 8.453 m².​

tilbage til aktuelt