Naturstyrelsen Randbøl

I forbindelse med flytning af Naturstyrelsens medarbejdere fra København til Randbøl ved Billund har CREO ARKITEKTER og Niras forestået renoveringen af den eksisterende Skovridergård og designet en ny tilbygning med nye kontorer.

Den nye kontorbygning er i 3 etager og indeholder kontorarbejdspladser i stueetagen og på 1.sal. Parterreetagen er orienteret mod skoven og indeholder kantine, mødelokaler, køkken, arkiv og teknikrum.

Et atrium forbinder de 3 etager i bygningen og skaber dagslys og en god visuel forbindelse mellem etagerne.

Den nye kontorbygning er designet i et enkelt formsprog, inspireret af de eksisterende længebygninger. Bygningen opføres i røde teglsten med røde indfarvede fuger og tagdækningen er røde vingetegl.

Det er intentionen at den nye bygning arkitektonisk underordener sig skovridergårdens hovedbygning, som fremstår med en rig detaljering i facaden.

Det samlede bygningsanlæg skal være klar til indflytning i begyndelsen af 2017 og kommer til at danne rammen om 115 arbejdspladser i Randbøl.

De nye rammer for Naturstyrelsen i Randbøl er skabt på baggrund af et godt samarbejde mellem bygherre, brugergruppe og rådgivere.

Det har været en god og vigtig proces, hvor vigtige informationer fra brugerne har været værdifulde for udformningen af det færdige byggeri.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Naturstyrelsen
Omfang: Renovering og tilbygning til eksisterende skovridergård
Areal: 1950 m2
Gennemført: 2015-2017
Budget: 22 mio. kr.
Samarbejde: Niras