MIDTERMOLEN | NYBORG HAVN

– et hjem nær bølgerne

Midtermolen er en del af de tidligere DSB-arealer omkring Nyborg Færgehavn. Boligbyggeriet er placeret både byplanmæssigt, trafikalt og ikke mindst visuelt i forhold til Nyborg bymidte og havnen. Visionen for dette projekt er at skabe attraktive boliger for borgere med et særligt tilhørsforhold til havet.

Byggeriet vil sammen med de kommende byggerier på nabo-byggefelterne skabe en helt ny bydel. Målsætningen for dette område er overordnet at skabe et attraktivt boligbyggeri hvor kontakten til vandet spiller en afgørende rolle.

 

Byggeriets udtryk

For at bringe bygningerne ned i ”Nyborg-skala” har vi lagt vægt på at den langstrakte bygning bliver så brudt som muligt. Den vertikale opdeling af bygningerne sker primært ved et materialeskift på facaderne ved trappeopgangene. Der opstår på den måde et nutidigt formsprog som associerer til gavlhuse som altid har været et kendetegn for havnemiljøer.

Horisontalt er bygningerne ligeledes opdelt i ”to lag”. Hele bygningsanlægget er hævet på søjler som således det muliggør parkering på terræn, men under bygningen. Hér findes også diverse udhuse og depoter for beboerne.

Adgangsvejen til Midtermolen sker via en bro over kanalen fra Toldbodgade og giver samtidig adgang til molens øvrige byggeri. Vejen føres under bygningen, idet der lægges stor vægt på at den offentlige tilgængelighed til området sikres bedst muligt – dette sker dog primært via promenadestier langs kanalen og ved pladser til ophold ved f.eks. cafeer o.l.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Copenhagen Properties A/S
Omfang: 59 boliger | IDÉFORSLAG
Areal: 5.692 m²
Gennemført: 2017
Budget: 100 mio. kr.
Samarbejde: OBH-Gruppen - Thing & Brandt Landskab