Middelfart Sygehus Retspsykiatri

Projektet består i en radikal ud- og ombygning af den afdeling CREO ARKITEKTER var totalrådgivere for i forbindelse med opførelsen i 2001. Baggrunden for ud- og ombygningen er dels, at afdelingen får opgaven med behandling af alle regionens retspsykiatriske patienter, og dels ønsket om etablering af enestuer med bad til alle patienter, også i de eksisterende afdelinger.

Projektets arkitektoniske vision var at skabe et helstøbt anlæg, der fuldt udbygget fremstår som en tidssvarende og fremtidssikret psykiatrisk afdeling. Udbygningen tilgodeser de nærheds- og samdriftsprincipper, der ligger til grund for den eksisterende psykiatriske afdeling. Hele anlægget er fastlagt ud fra ønsket om at skabe et genkendeligt bygningshierarki, der skaber pejlemærker og genkendelighed. Strukturelt organiseret som en skalérbar by fra en samlet ankomst til fælles opholdsområder til mindre nicher.

Der er alle steder, hvor patienterne bevæger sig udsigt til grønne områder og med mulighed for at følge topografiens horisont. Målet var at skabe de optimale fysiske rammer omkring patienter og behandlere, hvor god plads, overskuelighed og fleksibilitet er nøglebegreber i bestræbelserne på at sikre de bedste betingelser for psykiatrisk behandling. Derfor er det af største vigtighed at et menneske kan bevare sin integritet igennem et sygeforløb – for at være i stand til at reflektere ud fra egne behov og overbevisning.

Parallelt med at personalet skal have optimale vilkår for at kunne yde den rigtige behandling. I projektet er vægtet social bæredygtighed. Der er skabt en balance mellem klinisk tryghed kontra humanisme med hjemlig stemning og plads til fordybelse. Der er udadvendte arealer, bløde og humane opholdssteder sammenstillet med kliniske funktioner, som udstråler effektivitet, renlighed og professionalisme.

Projektet er et resultat af en vunden konkurrence i 2010. Se præsentationsvideo af Retspsykiatrien – KLIK HER

Projektets Nøgletal

Bygherre: Region Syddanmark
Omfang: Etableringen af en samlet og udvidet retspsykiatrisk funktion
Areal: 7.900 m² udvidelse + 6.500 m² ombygning
Gennemført: 2010 - 2014
Budget: 251 mio. kr.