MARIENLYST TENNISCENTER | ODENSE

multifunktionelle tennishaller med opgraderet faciliteter

Med baggrund i et ønske fra Marienlystcentret og Tennis Club Odense (TCO) er der etableret to nye tennishaller. Disse haller kan udover tennissport også anvendes til udstillingsformål, messer og lignende arrangementer.

De nye tennishaller indeholder 6 baner med nationale mål fordelt på to selvstændige haller med 3 tennisbaner i hver. Hallerne kan dermed fungere med forskellige scenarier uafhængig af hinanden.

Tennishallerne har forbindelse med Marienlystcentrets 2 eksisterende haller dels gennem en eksisterende tværgang og dels gennem den tidligere “fodboldgang”, som er opgraderet til indvendig gangforbindelse.

 

Faciliteter

I forbindelse med hallerne findes nye omklædningsrum, fælles reception, kiosk og servicefunktioner. Der er lagt vægt på en samhørighed med det eksisterende byggeri, så der opstår størst mulig synergi i brugen og driften af det fremtidige Marienlystcenter.

I stueetagen i hovedbygningen er der skabt et nyt åbent foyerområde med fælles ankomst- og opholdsareal, der fordeler brugerne til centrets forskellige faciliteter. I forlængelse af hallen findes en et-etages tilbygning, hvis foyer indeholder en ny fælles reception/kiosk, birum og omklædningsrum.

Fra receptionen og kiosken er der tæt kontakt til inde- og ude opholdsarealer, og fra kiosken er der betjening af udearealerne.

 

Nye veje

Udvidelsen af Marienlystcentret betyder en flytning af fodboldklubbens opvisningsbane. Den flyttes mod vest og der er etableret nye afgrænsninger og boldnet omkring banen. Fra de nye omklædningsrum er der tillige direkte adgang til banen.

Med udvidelsen af centeret fordobles det totale areal og dette har afstedkommet behov for nye ankomst- og fordelingsveje til centerets forskellige faciliteter.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Odense Kommune
Omfang: To nye tennishaller ved Marienlystcentret, omdisponering af udenomarealer
Areal: 6.278 m²
Gennemført: 2011 - 2014
Budget: 30,0 mio. kr.