KOLLEGIEBYGGERI | SØNDERBORG HAVN

Det nye kollegie i havnebydelen er et ambitiøst projekt, der udover at skabe gode boliger til de unge i Sønderborg, understøtter den visionære masterplan og designguide for området.

Med de 4 kerneværdier: FÆLLESSKAB, TRYGHED, ÅBENHED & HJEMLIGHED som pejlemærke, har vi forsøgt at skabe et kollegie, der lige fra materialevalg, over boligens udformning til kollegiets indpasning i bydelen, materialiserer værdisættet.

Kollegiet skal understøtte designguiden for området og være med til at skabe en særegen karakter for området og en unik oplevelse for beboerne og besøgende.

Kollegiet skal på en gang være igangsættende for livet i den nye havnebydel, være åbent og imødekommende samt skabe hjemlige og hyggelige rammer for fællesskaberne og den enkelte beboer.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Kollegiernes Kontor Sønderborg
Omfang: Kollegiebyggeri - Nybyggeri | Konkurrenceprojekt
Areal: 6.000 m²
Gennemført: 2016
Budget: 80 mio. kr.
Samarbejde: Chr. Johannsen, WE Architecture, Niras og Arkplan