HØJSTRUPHAVE ODENSE

Vores projekt ”Højstruphave Odense” er godt i gang. Hovedprojektet er færdigt og det er netop blevet offentliggjort, at det bliver Egil Rasmussen A/S, Enemærke & Petersen A/S, Hansson & Knudsen A/S, Jorton A/S og MT Højgaard A/S, Søborg, der skal afgive tilbud på renoveringen af de 247 lejligheder.

Projektet omfatter både en udvendig renovering, hvor facader, tag og altaner vil blive renovereret, en indvendig renovering, der indebærer enten en let renovering, sammenlægning af lejligheder eller ombygning til tilgængelighedsboliger eller familieboliger samt en renovering af de grønne områder, hvor en del af det nuværende centertorv bliver renoveret til et fælleshus.

Når projektet står færdigt, vil der være skabt en velfungerende bebyggelse, hvor der er fokus på det gode naboskab i trygge rammer. Der vil være skabt funktionelle boliger, der er fremtidssikret og et sted, hvor der er gode opholdsmuligheder på de grønne arealer for beboerne.

Byggeriet forventes at gå i gang medio marts og stå færdig i ultimo 2020, hvor også den kommende letbane vil begynde at køre lige forbi boligområdet.

Læs mere om projektet HER >> https://www.creoarkitekter.dk/hoejstruphave-odense/

tilbage til aktuelt