FRANKRIGSGADES SVØMMEHAL

– forbedringer i lange meter

Frankrigsgades Svømmehal blev taget i brug for første gang i 1944 som badeanstalt og blev senere udvidet med et 25 meter sportsbassin i 1973.

I den ældre del af bygningen har der siden fyrrerne kun været udført nødtørftige forbedringer og med hensyn til genopretningen er fokus derfor primært rettet mod denne del af anlægget.

Projektet omfattede genopretning af omklædnings- og badefaciliteter i den ældre del af bygningen. Der blev også foretaget eftergang og rentable energirenoveringer af de tekniske installationer ventilation-, varme- og elinstallationer. Herudover var der også eftergang af facader og tag samt reparationer af løse fliser i sportsbassin.

 

Indeklima og respekt

Der er overvejende valgt materialer, som tager afsæt i bygningens eksisterende bygningsdele og farveholdning med respekt for bygningens historie og den fremtidige brug.

Materialevalget er gennemført med henblik på at anvende materialer, der påvirker indeklimaet mindst muligt. Indeklimamærkede produkter eller produkter med tilsvarende dokumenterede egenskaber er valgt.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Københavns Ejendomme
Omfang: Genopretning, energirenovering og istandsættelse af svømmehal
Gennemført: 2012 - 2013
Budget: 11,2 mio. kr.