FAABORG GYMNASIUM

– et moderne, levende og åbent gymnasium

Faaborg Gymnasium havde to overordnede ønsker til projektet. Dels en ny hovedindgang, der skulle understrege en mere moderne, levende og åben skole. Og dels en totalrenovering af naturfagsfløjen.

Hertil kom ønsket om en udvidelse af kantinen samt en række mindre ombygninger af undervisnings- og lærerforberedelseslokaler.

For at sikre at ønsker, drømme og tanker fra gymnasiets ledelse og de involverede faglærere blev imødekommet, blev der tilrettelagt en brugerproces med repræsentanter fra de relevante fag.

 

Den nye tilbygning

Kantinen, der også fungerer som skolens torv, er blevet gjort væsentlig større via en dobbelthøj tilbygning. Kantinen og loungeområdet er nu i direkte kontakt med ankomstarealet.

Den nye hovedindgang er udformet som et skråtstillet vindfang, der gennembryder tilbygningens glasfacade. Tilbygningens markante blågrønne facade med hovedindgangens kobberklædte facade ligger for enden af adgangsstien.

 

Den østlige ende

Tilbygningens østlige ende er i to plan. Det øverste plan er i åben forbindelse med kantinearealet og er tilgængelig via en intern trappe.

Den nederste plan fungerer som en udvidelse af musik- og dramalokalet og er adskilt fra kantineområdet med en mobilvæg. Med et gulvniveau ca. 50 cm højere end kantinens gulv fungerer musik/dramalokalet nu som scene i forbindelse med forestillinger mv.

Naturfagenes utidssvarende faglokaler er blevet ombygget til et moderne naturfagsområde med fleksible rum der kan imødekomme en mere nutidig pædagogik. Resultatet er bl.a. blevet lyse undervisningslokaler der alle har direkte udgang til det grønne udeareal.

Endvidere omfattede projektet ombygning af billedkunstlokalet, bedre rammer for lærerforberedelse, og etablering af ekstra undervisningslokaler.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Faaborg Gymnasium
Omfang: Ombygning og udvidelse
Areal: Ombygning 2.000 m² - nybyggeri 250 m²
Gennemført: 2011 - 2013
Budget: 12,6 mio. kr.
Samarbejde: Rambøll