DRONNINGENS FERIEBY I GRENAA

Opgaven definerer et ønske om en opgradering af centeret med nogle nye spæn­dende rumligheder og 5 store feriehuse.

Disse nye fleksible rum og de nutidige feriehus-typer vil i samarbejde med de gode eksisterende rammer komme til at skabe fundamentet for et moderne, fremsynet og velfungerende center.

Det hovedgreb teamet har lagt vægt på, handler således mere om at kunne tilbyde nogle flere faciliteter end om en egentlig opgradering af de eksisterende.

Den fuldt udbyggede ferieby bliver dermed også fremtidssikret, og der kan opstå en synergieffekt mellem det nye og det eksisterende. Vi holder fast i alle de iboende kval­iteter fra landskabet og fra bygningerne, for der er en rigtig god stemning på stedet i dag.

Konkret håndteres dette ved at tilføre den eksisterende ferieby nogle nutidige store feriehuse, med anderledes rumligheder og dermed tilbud til en udvidet målgruppe, samt ved at opgradere det eksisterende fælleshus med en ny og spændende multi­funktionel hal med tilhørende funktioner og områder og samtidig ved en opgradering af køkken samt et nyt administrationsafsnit og hovedindgang.

Vi har valgt at bygge på siden af det eksisterende fælleshus for derved ikke at gribe alt for meget ind i de nuværende konstruktioner, og derved bruge pengene på de nye bygningsdele og rumligheder. Således opstår der nogle fine overgangszoner mellem det nye og det gamle og hele komplekset opleves både som en helhed og som væren­de tro mod det eksisterende hus’ tidstypiske præg.

Feriehusene disponeres mere frit på arealet nord for ankomstvejen, efter de samme principper som de eksisterende feriehuse, der er placeret i små lysninger mellem skovbevoksningen, forbundet af en slynget skovvej med grus.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Dronningens Ferieby, Grenaa
Omfang: Udvidelsen af feriebyen | Konkurrenceprojekt
Areal: 1000 m² fælles aktivitetshus og 1600 m² feriehuse - 5 stk.
Gennemført: 2017
Budget: 47 mio. kr.
Samarbejde: JCN Bolig og Henry Jensen