Cortex Park Odense

Ny Forskerpark er beliggende ved det centrale torv i Cortex Park – Odense Kommunes nye vidensby – ved Syddansk Universitet.

Ny Forskerpark bliver et visionært fyrtårn, der opføres i nutidig arkitektur med en base bestående af fire mindre huse, som sammen omkranser og definerer et fælles centralt torv, til henholdsvis Den Fynske Forskerpark, University College Lillebælt og Syddansk Universitet.
I huset har de enkelte aktører egne områder der fungerer uafhængigt af hinanden, men bindes sammen med lette broforbindelser, som skaber interaktion og kontakt til nabohusene. Hermed kan man ubesværet bevæge sig ud fra sit eget sted og besøge andre afdelinger i løbet af dagen, og opleve sine kollegaer eller andre arbejde på tæt hold.

Ved at placere UCLs faciliteter, inklusiv idrætshallen, som et tag på toppen af de fire bygningsvoluminer, skabes der fysisk og visuel nærhed mellem bevægelsesdelen og byen med forskningsfaciliteter – en ny hybrid mellem viden og bevægelse.

Bæredygtighedstiltag:

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S
Omfang: Ny Forskerpark og Idrætshus
Areal: 5.000 m² kontorer - 2.700 m² idrætshus
Gennemført: 2013 - 2015
Budget: 98,0 mio. kr.
Samarbejde: Adept, Rambøll og Schul Landskabsarkitekter