CAROLINEHAVEN | KØBENHAVN

– pilotprojekt for etablering af udearealer til institutioner i tæt bebyggelse

I et eksisterende baghus i Struenseegade på indre Nørrebro i København, er der etableret en ny daginstitution for 40 vuggestuebørn i en tidligere fabriksbygning.

Institutionen er indrettet på 1. sal, i store lyse og højloftede lokaler, der er bundet sammen af den gennemgående knækkede hovedskillevæg. Hovedskillevæggen danner lege-nicher og man kan igennem små vinduer eller kighuller, kigge fra et rum til et andet.

Væggen karakteriseres af et glidende farveskift igennem dens forløb igennem institutionen. Tværvæggene gives kontrastfarver, der giver et overraskende glimt, når man færdes rundt i institutionen.

 

Legepladsen

Da institutionen er beliggende midt i et tæt bebygget område, etableres det nødvendige friareal ved at konvertere en del af stueetagen til overdækket uderum, hvor der dannes legeplads i et bølget forløb.

Legepladsen karakteriseres ved, at der på søjler og bagvæg etableres silhuetter af birketræsstammer, og loftet forsynes med flerfarvet tryk i et bladmotiv, der illuderer natur/birkeskov.

Projektet er det første af sin art, hvor indvendigt areal konverteres til udeareal, og er således for Københavns Kommune et pilotprojekt for etablering af institutioner i tæt bebyggede områder.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Københavns Ejendomme
Omfang: Daginstitution til 40 vuggestuebørn
Areal: 426 m² + 200 m² overdækket legeplads i stueetagen
Gennemført: 2011 - 2012
Budget: 9,2 mio. kr.
Samarbejde: Indretningsarkitekt Merete Nordholt