CARL NIELSEN SKOLEN | NY OPGAVE VUNDET

CREO ARKITEKTER og Henry Jensen A/S Rådgivende ingeniører har vundet opgaven “Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse”.

Opgaven går bl.a. ud på at skabe rammerne for arbejdet med implementering af den nye skolereform gennem til- og ombygning. Den ny tilbygning skal forbedre sammenhængen mellem skolens undervisningsområde og det pædagogiske udviklingscenter.

Desuden skal en ny hovedindgang binde skolen bedre sammen med fokus på tilgængelighed og et mindre udeområde skal udvikles til et kreativt og kulturelt frikvartersområde.

tilbage til aktuelt