CARL NIELSEN SKOLE | INDVIELSE

Vores projekt Carl Nielsen-Skolens i Nr. Lyndelse står klar til brug, og blev fredag d. 12. oktober 2018 indviet ved et åbent hus-arrangement.

Skolen har gennemgået en om- og tilbygning med henblik på at forbedre sammenhængen mellem skolens undervisningsområde og det pædagogiske udviklingscenter.

Den nye hovedindgang har også til formål at forbinde skolen bedre sammen samt gøre den mere tilgængelig. Tilmed, er der skabt et mindre udeområde til et kreativt og kulturelt frikvartersområde.

tilbage til aktuelt