Byager Vænge Birkerød

Bebyggelsen Byager Vænge i Birkerød skal gennemgå en totalrenovering i henhold til en helhedsplan, som indeholder facade- og tagrenovering, energioptimering, varmegenvinding, kriminalpræventive tiltag samt forbedring af udearealer.

Derudover skal fælleshuset og vaskeriet gennemgå en nyindretning, for at sikre en bedre udnyttelse.

Byager Vænge er en klyngehusbebyggelse med 126 boliger, heraf 31 ungdomsboliger og 95 familieboliger, incl. fælleshus og vaskeri. Boligerne er i 1. plan og alle med adgang til en lille have eller terrasse, tilknyttet boligen.

Boligtyperne, som tager deres udgangspunkt i 70érne, bearbejdes og der skabes nye tidsvarende boliger. De eksisterende 3 rumsboliger, som er knyttet til en ungdomsbolig via en fælles gård, ombygges til en 4 rums familiebolig med et centralt beliggende område med køkken/ophold.

Fra køkken/opholdszonen er der mulighed for adgang til gårdrum og have. Det giver optimal mulighed for udnyttelse af dagslys og udeophold mod øst og vest.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Boligkontoret Danmark
Omfang: Totalrenovering af eksisterende bebyggelse - 126 boliger
Areal: 7.935 m²
Gennemført: 2013 - 2019
Budget: 127 mio. kr.
Samarbejde: Henneby Nielsen A/S