BYAGER VÆNGE | BIRKERØD

Kvalitet i arkitekturen bringes tilbage
Visionen i Byager Vænge er at skabe nye tidssvarende boliger og bringe de gode intentioner i arkitekturen tilbage. Første del af renoveringsprojektet indeholder 39 boliger, heraf 4V og 3V familieboliger, ungdomsboliger, samt to tilgængelige boliger.

Bebyggelsens historie
Bebyggelsen er en klassisk gårdhusbebyggelse, der bygger på en god forståelse af sammenhængen imellem inde- og uderum. Boligerne er i 1. plan og har adgang til en lille have eller terrasse. Bebyggelsen er oprindeligt fra 1970’erne og blev opført med flade tage – ved en renovering i 1980érne omdannedes de til tage med hældning.

Udtryk og Materialitet
Det oprindelige visuelle udtryk er bragt tilbage, således, at de flade tage genetableres og de forskellige materialer optimeres. Skalmuren består af gule mursten, der står i skarp og kontrast til de mørke bliktage med stern i sort blik.
Træværket i bebyggelsen, er varmebehandlet træ som vil patinere smukt over tid og få en grålig nuance der spiller godt sammen med de mørke tage.
De nyetablerede fliser i fællesarealerne skaber en god forbindelse
og sammenhæng i opholdsarealerne.

Energirenovering | Bæredygtighed
Bebyggelsen er energirenoveret efter BR 2015 Lavenergiklasse 2 og i forbindelse med det planlagte arbejde er der foretaget screening af bygningerne for PCB, asbest og bly.

DGNBs knock-out kriterier for brand og tilgængelighed har været brugt som værktøj til at optimere kvaliteter i bebyggelsen.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Boligkontoret Danmark
Omfang: Totalrenovering af eksisterende bebyggelse - 126 boliger
Areal: 7.935 m² | Del 1 - 2.040 m²
Gennemført: 2017 - 2022 | Del 1 - 2017-2019
Budget: 180 mio. kr. | Del 1 - 60 mio. kr.
Samarbejde: Henneby Nielsen A/S, Arkplan og Ole Jepsen