BYAGER VÆNGE | BIRKERØD

– en tryggere hverdag

Visionen for dette byggeri er at optimere boligerne, således de lever op til nutidens standarder samt energikrav. Herudover har der været stor fokus på at gøre boligerne kriminalpræventive for at gøre området trygt og sikkert for familierne.

Udearealerne gennemgår også en forbedring, der skaber gode opholdsmuligheder for beboerne.

 

Boligtype og indretning

Byager Vænge i Birkerød er en klyngehusbebyggelse med 126 boliger, heraf 31 ungdomsboliger og 95 familieboliger samt vaskeri og fælleshus. Boligtyperne, som tager udgangspunkt i 70’erne, skal bearbejdes og der skabes nye tilsvarende boliger.

Boligerne er i 1. plan og har alle adgang til en lille have eller terrasse.
De eksisterende 3-rumsboliger, som er knyttet til en ungdomsbolig via en fælles gård, ombygges til en 4-rums familiebolig med et centralt beliggende område med køkken/ophold.

Fra køkken/opholdszonen er der mulighed for adgang til gårdrum og have. Det giver optimal mulighed for udnyttelse af dagslys og udeophold mod øst og vest.

 

Renoveringens omfang

Bebyggelsen skal gennemgå en totalrenovering i henhold til en helhedsplan, som indeholder:

Derudover skal vaskeriet samt fælleshuset gennemgå nyindretning for at sikre en bedre udnyttelse.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Boligkontoret Danmark
Omfang: Totalrenovering af eksisterende bebyggelse - 126 boliger
Areal: 7.935 m²
Gennemført: 2013 - 2022
Budget: 180 mio. kr.
Samarbejde: Henneby Nielsen A/S