BRAVIDA | NYT DOMICIL

– arkitektoniske kvaliteter optimerer tværfagligheden

Vores vision for dette projekt, var at skabe et harmonisk og enkelt byggeri med bygbarhed som et vigtig nøgleord.

Med et stramt, robust og funktionelt formsprog er domicilets arkitektoniske rammer med til at understøtte Bravidas image som et velrenommeret, seriøst og respekteret firma.

Byggeriets enkle og robuste arkitektur, rummer moderne såvel som klassiske kvaliteter og elementer.

 

Tværfagligt fællesskab

Bravida er en stor virksomhed, hvor mange forskellige faggrupper er samlet under ét tag. Vi har derfor haft et stort fokus på at skabe nogle optimale rammer for den tværfaglige kommunikation, et stærkt arbejdsmiljø og øget fleksibilitet.

Domicilets væsentligste kvalitet er derfor også, at huset er skabt for medarbejderne og deres indbyrdes samarbejde på tværs af de forskellige funktioner.

Husets funktioner er disponeret således, at det i høj grad understøtter det føromtalte samspil mellem de forskellige medarbejdertyper. Herudover bliver kantine- og foyerområdet udformet som et mødested for alle.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Bravida
Omfang: Administrations- og produktionsbyggeri | Konkurrenceprojekt
Areal: 5.500 m²
Gennemført: 2017
Samarbejde: NCC