BØRNERIGET KØBENHAVN

Projektet indebærer overordnet set en samling af alle afdelinger for børn og unge (0-18 år) på Rigshospitalet i et nyt hospital “BørneRiget”.

Patientforløb i et børnehospital dækker både korte- og lange forløb samt komplicerede og ukomplicerede forløb. Dette fører til det grundlæggende princip for bygningen og organisation, at der er ligeværdighed for patienter, familie og personale – incl. personer med evt. funktionsnedsættelser.

BørneRiget sætter nye standarder for behandling og etableres med fokus på at understøtte sammenhængende patientforløb. – Det indebærer bl.a.:

Visionen er at bygge verdens bedste specialhospital for børn. For opfyldelse af visionen er der i projektet bl.a. lagt vægt på følgende 5 designprincipper:

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Region Hovedstaden
Omfang: Konkurrenceprojekt til nyt børnehus ved Rigshospitalet
Areal: 58.660 m²
Gennemført: 2017
Budget: 1,365 mia. kr.
Samarbejde: Schmidt Hammer Lassen, MOE A/S, Tredje Natur, Keingart ApS og Smith Innovation ApS