BÆREDYGTIGHED | CREO ARKITEKTERS SPIDSKOMPETENCE

CREO ARKITEKTER er frontløber og har spidskompetencer indenfor bæredygtighed. Vores kompetenceleder Ebbe Kristiansen er ansvarlig for virksomhedens faglige bæredygtighedsprofil- og kompetencer – eksternt såvel som internt. Ebbe Kristiansen er medforfatter af DGNB manualerne vedr. skoler, institutioner og eksisterende kontorbygninger og er foredragsholder vedr. Passivhus og bæredygtigt byggeri.

CREO ARKITEKTER A/S indførte 1. januar 2002 et miljøledelsessystem for virksomheden, som løbende er blevet opdateret og med tiden afløst af en ny bæredygtighedspolitik, som er forankret i DGNB og DANSKE ARK. Vi har ligeledes en CSR politik, som er forankret i FN’s Global Compact – for ansvarlig virksomhedsledelse.

CREO ARKITEKTER A/S definer ekstern bæredygtighed iht. DGNB (DK), hvor miljø, økonomisk, social og teknisk kvalitet vægtes lige højt, hertil lægges der også vægt på teknisk- og område kvalitet. Intern og samfundsansvarlig bæredygtighed defineres iht. FN’s 10 grundprincipper om ansvarlig virksomhedsledelse (Global Compact), som CREO ARKITEKTER A/S respekterer og efterlever.

CREO ARKITEKTER A/S tilbyder bygningscertificering iht. DGNB eller Passivhus konceptet, i tæt samarbejde med bygherre, brugere, ingeniører m.fl. Herigennem dokumenteres investeringen/projektet til at efterleve kravene for miljø, – økonomisk og social bæredygtighed.

Den bæredygtige proces udføres som integreret designproces hvor CREO ARKITEKTER A/S har udviklet en metodik / projekteringsværktøj, som tager afsæt i DGNB, DANSKE ARK. Skabelonen er opbygget på følgende måde:

1. Indledning, screening og dialogværktøj.
2. Miljømæssig kvalitet, herunder globale- og lokale miljøpåvirkninger, forbrug og affald.
3. Økonomisk kvalilet, herunder bygningsrelaterede levetidsomkostninger, værdiudvikling.
4. Social kvalitet, herunder sundhed, komfort, brugertilfredshed, funktionalitet og æstetik.
5. Teknisk kvalitet, herunder teknisk udførelse.
6. Proces kvalitet, herunder planlægning, konstruktioner, commissioning, CSR.
7. Område kvalitet.

Brug af skabelonen sikrer at alle opstillede mål og virkemidler bliver fulgt gennem hele projekteringen, udførelsesfasen, ibrugtagning, commissioning, og til den endelige nedrivning med genanvendelse.

tilbage til aktuelt