ASSENS SØBAD

nybyggeri bygger videre på Assens historie 

Der er en lang tradition for søbade i Assens. Det første, Assens Søbade anstalt, blev indviet tilbage i 1908. Det var det første af fire bade i Assens. Det seneste blev opført i 1935 og fungerede helt frem til midten af firserne. Mange husker derfor stadig Assens Søbad, da det er her mange assenesere haft deres svømmeundervisning.

Assens Søbad ligger i svinget ved Nordre Havnevej mellem havnen og stranden. Nordre Havnevej lægges om, og der skabes et areal for parkering og ankomst. Fra søbadet og op mod stranden bliver omdannet til et areal, som kan benyttes til aktiviteter i forbindelse med søbadet og stranden, for eksempel kajakcamping, leg og grill.

 

Faciliteter

Søbadet kommer til at indeholde følgende nye og lækre faciliteter:

·         Omklædning

·         Handicap omklædning

·         Café

·         Formidlingslokale samt

·         Personalefaciliteter og teknik

 

Søbadet består kompositorisk af tre kvadrater på 35 x 35 meter. Den første griber fat i land og rummer bygninger samt varmvandsbassinet. I det midterste kvadrat er det lave bassin, og i det yderste kvadrat er det dybe bassin.

De tre kvadrater bindes sammen af pieren, et langt gennemgående element, som fungerer som adgangsgiver til badets funktioner. Varmvandsbassinet er dimensioneret så der kan afholdes svømmeundervisning. En del af bassinet er udformet med rampe af hensyn til handicappedes adgang.

 

Arkitekturen

Søbadets varierende tagprofil opløser volumenet og bryder skalaen ned. I tagene placeres ovenlysvinduer, som betjener de enkelte funktioner. Disse bringer også lys ned i rummene og giver interessante rumligheder.

Søbadet er hævet 1 meter op på en betonplint, for at undgå oversvømmelse. Dette giver en flot sokkel for den ovenstående bebyggelse.

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Den selvejende institution Assens Søbad
Omfang: Nyt søbad
Areal: 3.200 m² heraf 400 m² bygninger
Gennemført: 2015 - 2019
Budget: 30,0 mio. kr.
Samarbejde: Arkplan