ÆRTEBJERGHAVEN | ODENSE

– attraktivt plejecenter med fokus på fællesskab

Visionen for dette nybyggeri var at skabe et attraktivt plejecenter med fællesarealer som fokus punkt. Fællesarealerne, hvis rummelighed og materialemæssige stoflighed, skaber trygge, varme og hyggelige rammer for beboere såvel som plejepersonale.

Fællesarealerne er opdelt i overskuelige stue-, spise- og køkkenafdelinger, udlagt omkring en atriumgård. Husenes grønne atrier giver gode lysforhold og kan, i kraft af deres beskyttede placering, bruges forår, sommer og efterår.

 

5 bo enheder – 47 boliger

Ærtebjerghaven Plejecenter indeholder i alt 5 bo enheder med 47 boliger. Centrets lange serviceafsnit ligger som et forbindelsesled mellem boliggrupperne, og indeholder kontorer, møde- og samtalerum.

Plejecentrets facader er beklædt med økologisk træspån. Tag og gavle er beklædt med traditionelt tagpap. I boligernes høje gavle sørger den udvendige lamelafskærmning for, at sollyset blødes op, inden det rammer de lyse rum.

Vinduerne i de enkelte boliger strækker sig fra sokkel til dørhøjde, hvilket giver beboerne optimal mulighed for at nyde naturen og årets gang udenfor.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Odense Kommune
Omfang: Nybyggeri - 47 handicap- og plejeboliger med tilhørende servicecenter.
Areal: 4.113 m²
Gennemført: 2004 - 2005
Samarbejde: SHL Architects