AARUP BOLIGER

– velfungerende og moderne boliger

Visionen for dette byggeri i den nordlige del af Aarup, har fokus på det gode naboskab i trygge og sociale omgivelser. Boligerne skal være spændende, fleksible og funktionelle med bo-kvaliteter for alle samt med fantastiske opholdsmuligheder både inde og ude.

Et spændende byggeri med et godt indeklima, i en arkitektur der rummer moderne såvel som klassiske kvaliteter og elementer med fokus på bygbarhed og et harmonisk, enkelt byggeri.

 

Bebyggelsens disponering

I syd/nord gående retning vil 4 bygninger i 2 etager blive placeret, og derved danne en naturlig afgrænsning til Aaruphallerne. Ved Rosenvænget vil 4 dobbelthuse i ét plan blive bygget. Indkørsel til beboernes parkeringsområde sker via Skolegade, og der vil blive placeret depotrum langs parkering således det skaber en tryg og beskyttet ankomstzone.

For at opnå få så mange timer sol så muligt vil opholdsarealer og private terrasser/altaner blive orienteret mod syd/sydvest. Der vil også være mulighed for at skabe varierende fælles opholdsmiljø såsom:

 

Gennemtænkt arkitektur

Arkitekturen ved dette byggeri vil anses som klassisk, gedigent og helstøbt bygningsanlæg. Det er i sin udformning klart defineret i forhold til henholdsvis verdenshjørner, sol/skygge, udsigt samt opholdssituationer.

Forskydninger i bygningerne giver større variation i bebyggelsen, og mulighed for at skabe privathed ved altanerne/terrasserne samt varierende ankomstsituation fra sti-forbindelser i et havelignende miljø.

Projektets Nøgletal

Omfang: Aarup Boliger | Udviklingsprojekt
Areal: 2000 M2
Gennemført: 2018