FIRE SKOLER | VIBORG KOMMUNE

– tilbygninger med optimalt dagslysindfald

Dette projekt omhandlede tilbygninger til fire skoler i Viborg Kommune, og blev overordnet set designet med samme arkitektoniske træk, men med forbehold for og hensynstagen til de eksisterende bygninger.

For alle tilbygninger er der skabt det størst mulige naturlige dagslysindfald. Dette er gjort ved store vinduespartier samt et fladt tag med store glaspartier, som åbner op for lysindfaldet helt dybt i bygningerne.

Alle skolerne er selvfølgelig udformet med både klasselokaler, store fælles- og opholdsarealer samt let adgang til udendørs aktiviteter.

 

Nordre Skole Viborg

Denne tilbygning er forbeholdt til skolens udskoling. Udover ovenstående, er denne skole også blevet udstyret med et fælles/opholdsareal, som fungere som en ’ude stue’.

Tilbygningen er opført i gult tegl.

 

Vestfjends Skole Skive

Denne tilbygning er forbeholdt til skolens mellemtrin. Dette byggeri er som det eneste af de fire, opført i 2 etager.

Tilbygningen er opført i rødt tegl.

 

Finderuphøj Skole Viborg

Denne tilbygning er forbeholdt til skolens specialklasseafdeling.

Tilbygningen er opført i rødt tegl.

 

Løgstrup Skole Viborg

Denne tilbygning er forbeholdt til skolens indskoling.

Tilbygningen er opført i gult tegl.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Viborg Kommune
Omfang: Tilbygning til 4 skoler i Viborg Kommune
Areal: 3.100 m2
Gennemført: 2009 - 2011
Budget: 44 mio. kr.
Samarbejde: COWI