NY PRÆKVALIFIKATION | REGIONSHOSPITAL VIBORG DP3

CREO ARKITEKTER er  prækvalificeret til at afgive tilbud på ” Regionshospitalet Viborg, Region Midt, delprojekt 3 (kaldet DP3)”.

Opgaven omfatter ombygningen af Regionshospitalet Viborg. I alt ombygges ca. 12.500 m² indenfor en økonomisk ramme på ca. 111 mio. kr.. Ombygningen fordeler sig på ca. 22 byggefelter i samme bygning og omfatter primært ombygning og nyindretning af ambulatorier, sengestuer og kontorfaciliteter.

 

tilbage til aktuelt