NY PRÆKVALIFIKATION | LYNGBY TAARBÆK RÅDHUS

CREO ARKITEKTER er sammen med Kuben Management A/S og Tyrens A/S prækvalificeret til at afgive tilbud på “Bygherrerådgivning – Renovering af Lyngby Taarbæk Rådhus”. Opgaven omfatter renovering af rådhuset og samling af administrationen. Som en del af renoveringen skal der etableres åbne kontormiljøer for derigennem af styrke opgaveløsningen som følge af et stærkere samarbejde, større helhedstænkning, koordination og vidensdeling på tværs afforvaltningen. Det er endvidere et mål med renoveringen at skabe fysiske rammer med et sikkert og sundt fysiskarbejdsmiljø for medarbejderne og som vil medføre, at Rådhuset opleves som værende imødekommende og lettilgængeligt for borgere og virksomheder. Renoveringen skal ske med respekt for det fredede Rådhus oprindelige udtryk, så det fortsat fremstår som etarkitektonisk vartegn i Lyngby.

tilbage til aktuelt